Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd Uczniowski

PLAN RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2021/2022 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczo - profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez uczniów  dzieci z oddziału przedszkolnego swoich praw i obowiązków.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania.
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.
 • Podtrzymywanie tradycji.
 • Włączenie rodziców w sprawy szkoły.

Zadania Samorządu Uczniowskiego i ich realizacja

Wrzesień

 1. Wybory nowego składu samorządu szkolnego: zebranie samorządów klasowych klas IV-VIII;
  przeprowadzenie głosowania w celu wybrania przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rozplanowanie czynności Samorządu Uczniowskiego - prezentacja pomysłów i działań, jakie może podjąć Samorząd Uczniowski.

Październik

 1.  Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 X 2021r.: przygotowanie informacji dotyczących święta - wykonanie gazetki ściennej informacyjnej; konkurs plastyczny - przygotowanie plakatu informacyjnego.
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Wszystkich.

Listopad

 1. Narodowe Święto Niepodległości - przygotowanie informacji na gazetce ściennej związanej z rocznicą odzyskania niepodległości.

Grudzień

 1. Mikołajki - gazetka okolicznościowa - włączenie się w organizację pomocy z kołem wolontariuszy szkolnych.
 2. Dzień osób niepełnosprawnych - gazetka okolicznościowa.
 3. Boże Narodzenie - gazetka informacyjna.
 4. Dekoracja świąteczna - konkurs międzyklasowy.

Styczeń

 1. Dzień Babci i Dziadka - sporządzenie gazetki informacyjnej.
 2.  Apel podsumowujący pracę w pierwszym półroczu - wręczenie nagród uczestnikom konkursów.

Luty

 1. Walentynki - przygotowanie gazetki informacyjnej.
 2. Bal karnawałowy - sporządzenie plakatu informacyjnego - dekoracja sali – przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu - przygotowanie gier i zabaw sprawnościowych.

Marzec

 1. Dzień kobiet - przygotowanie gazetki informacyjnej.
 2. Przywitanie Wiosny - konkurs „Klasa w barwach wiosny”.
 3. Dzień teatru 27 III - gazetka informacyjna.

Kwiecień

 1. Wielkanoc - gazetka informacyjna; życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Konkurs „Najładniejsza pisanka wielkanocna”: sporządzenie plakatu informacyjnego - zebranie prac plastycznych i wystawienie w szkole prac nagrodzonych.
 3. Dekoracja świąteczna w klasie - Konkurs międzyklasowy.

Maj

 1. Święto pracy - Wstąpienie do UE - Święto flagi - Konstytucja 3 maja - wykonanie gazetki okolicznościowej nawiązującej do świąt majowych - konkurs związany ze świętami narodowymi.
 2. Dzień Matki - przygotowanie gazetki informacyjnej.

Czerwiec

 1. Międzynarodowy dzień rodziny - Międzynarodowy Dzień Dziecka - karta praw i obowiązków dziecka, gazetka informacyjna.
 2. Wakacje - przygotowanie gazetki okolicznościowej „Bezpieczne wakacje”.
 3. Ewaluacja pracy Samorządu Uczniowskiego - sporządzenie wniosków do pracy na przyszły rok szkolny - sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego - pomoc w organizacji apelu.

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego

 • Maciej Binek
 • Małgorzata Ziajska

Regulamin Samorządu Szkolnego