Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd Uczniowski

PLAN RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2022/2023 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczo - profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 110,
 • Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona,
 • Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego,
 • Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców),
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji szkoły.

Zadania Samorządu Uczniowskiego i ich realizacja:

Wrzesień

 • Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata,
 • Spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły,
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • Włączenie się do akcji charytatywnych „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty”,
 • Spotkanie z Radą Rodziców.

Listopad

 • Zapalenie zniczy na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki,
 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu,
 • Andrzejki – wróżby, kabały, dyskoteka szkolna,
 • Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

Grudzień

 • Ogłoszenie konkursu na świąteczny wystrój klasy – wspólnie z Radą Rodziców,
 • Mikołajki klasowe,
 • Wigilia szkolna, życzenia dla pracowników szkoły,
 • Rozstrzygnięcie konkursów.

Styczeń

 • Spotkanie zaprzyjaźnionych samorządów szkolnych, wymiana doświadczeń, integracja,
 • Zabawa karnawałowa,
 • Dzień Seniora – życzenia i program artystyczny dla babć i dziadków.

Luty

 • Organizacja poczty walentynkowej, życzenia, gazetka okolicznościowa,
 • Dzień Patrona,
 • Światowy Dzień Kota – zbiórka karmy dla kotów ze schroniska.

Marzec

 • Dzień Kobiet – apel i życzenia dla koleżanek i pań pracujących w szkole,
 • Tydzień przeciwko przemocy, happening szkolny,
 • Powitanie wiosny, Dzień Samorządności,
 • Konkurs na najpiękniejszą dekorację wielkanocną.

Kwiecień

 • Prima aprilis – przebieramy się za postaci z bajek,
 • Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 • Dzień bez plecaka – konkurs na najlepszy pomysł,
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej, programu.

Maj

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi,
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Matki – konkurs „Super Mama”, gazetka okolicznościowa.

Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka – włączenie się w przygotowanie imprez sportowych,
 • Dzień Ojca – gazetka okolicznościowa, konkurs „Super Tata”,
 • Podsumowanie pracy SU w minionym roku szkolnym, sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu,
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Cały rok:

 • utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek – sekcja porządkowa,
 • dbałość o wystrój korytarza szkolnego – sekcja dekoracyjna,
 • redagowanie strony internetowej SU – sekcja dziennikarska,
 • praca na rzecz szkoły – wszystkie sekcje,
 • prowadzenie kroniki z życia społeczności szkolnej – sekcja dziennikarska,
 • wydawanie gazetki szkolnej – sekcja dziennikarska,
 • współpraca z organami szkoły – przewodniczący, opiekun SU,
 • włączanie się w organizację uroczystości i imprez – sekcja kulturalna.

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego

 • Ada Kowalska - przewodnicząca
 • Natalia Błaszczyk - zastępca
 • Zuzanna Malinowska - zastępca

Opiekunowie Szkolni

 • Jakub Drzewiecki
 • Agnieszka Dąbrowska

Plam Pracy Samorządu Uczniwskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego