Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd Uczniowski

PLAN RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2022/2023 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczo - profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 110,
 • Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona,
 • Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego,
 • Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców),
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji szkoły.

Zadania Samorządu Uczniowskiego i ich realizacja:

Wrzesień

 • Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata,
 • Spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły,
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • Włączenie się do akcji charytatywnych „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty”,
 • Spotkanie z Radą Rodziców.

Listopad

 • Zapalenie zniczy na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki,
 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu,
 • Andrzejki – wróżby, kabały, dyskoteka szkolna,
 • Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

Grudzień

 • Ogłoszenie konkursu na świąteczny wystrój klasy – wspólnie z Radą Rodziców,
 • Mikołajki klasowe,
 • Wigilia szkolna, życzenia dla pracowników szkoły,
 • Rozstrzygnięcie konkursów.

Styczeń

 • Spotkanie zaprzyjaźnionych samorządów szkolnych, wymiana doświadczeń, integracja,
 • Zabawa karnawałowa,
 • Dzień Seniora – życzenia i program artystyczny dla babć i dziadków.

Luty

 • Organizacja poczty walentynkowej, życzenia, gazetka okolicznościowa,
 • Dzień Patrona,
 • Światowy Dzień Kota – zbiórka karmy dla kotów ze schroniska.

Marzec

 • Dzień Kobiet – apel i życzenia dla koleżanek i pań pracujących w szkole,
 • Tydzień przeciwko przemocy, happening szkolny,
 • Powitanie wiosny, Dzień Samorządności,
 • Konkurs na najpiękniejszą dekorację wielkanocną.

Kwiecień

 • Prima aprilis – przebieramy się za postaci z bajek,
 • Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 • Dzień bez plecaka – konkurs na najlepszy pomysł,
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej, programu.

Maj

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi,
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Matki – konkurs „Super Mama”, gazetka okolicznościowa.

Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka – włączenie się w przygotowanie imprez sportowych,
 • Dzień Ojca – gazetka okolicznościowa, konkurs „Super Tata”,
 • Podsumowanie pracy SU w minionym roku szkolnym, sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu,
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Cały rok:

 • utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek – sekcja porządkowa,
 • dbałość o wystrój korytarza szkolnego – sekcja dekoracyjna,
 • redagowanie strony internetowej SU – sekcja dziennikarska,
 • praca na rzecz szkoły – wszystkie sekcje,
 • prowadzenie kroniki z życia społeczności szkolnej – sekcja dziennikarska,
 • wydawanie gazetki szkolnej – sekcja dziennikarska,
 • współpraca z organami szkoły – przewodniczący, opiekun SU,
 • włączanie się w organizację uroczystości i imprez – sekcja kulturalna.

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego

 • Ada Kowalska - przewodnicząca
 • Natalia Błaszczyk - zastępca
 • Zuzanna Malinowska - zastępca

Opiekunowie Szkolni

 • Jakub Drzewiecki
 • Agnieszka Dąbrowska

Plam Pracy Samorządu Uczniwskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego