Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

GODZINY PRACY

6.30 – 17.00

Nauczyciele świetlicy w roku szkolnym 2022/2023
 • Barbara Olczak
 • Anna Kromer
 • Agnieszka Gregorowicz-Wiechowska
 • Milena Wilczyńska
 • Monika Posłajko-Rodrigues
 • Sławomir Ruciński

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Różnorodność gier, materiałów  i pomocy dydaktycznych pozwala zaspokajać ciekawość świata, wzbogacać posiadaną wiedzę oraz rozwijać umiejętność współdziałania w grupie. Świetlica rozwija również samodzielność wychowanków poprzez wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego.  W świetlicy szkolnej dzieci uczestniczą w zabawach zgodnych z ich potrzebami i zainteresowaniami. Biorą udział w zajęciach tematycznych: plastycznych, technicznych, muzycznych oraz czytelniczych. Z pomocą wychowawców świetlicy mają możliwość odrobienia prac domowych czy  wykonania zadanych prac. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci korzystają również z boiska szkolnego i pobliskiego terenu, gdzie propagowane są przez wychowawców aktywne formy spędzania wolnego czasu.

REGULAMIN ZACHOWANIA W ŚWIETLICY:
 • Bawimy się w spokoju, nie hałasujemy.
 • Tornistry odkładamy na półkę lub miejsce wyznaczone przez nauczyciela.
 • Dbamy o ład i porządek - gry i zabawki odkładamy na miejsce.
 • Pomieszczenia świetlicy nie opuszczamy samodzielnie. Każdą chęć wyjścia zgłaszamy nauczycielowi.
 • Starsi uczniowie pomagają młodszym kolegom i koleżanką.
 • W czasie zajęć wszystkie urządzenia elektroniczne są wyłączone, w tym telefony komórkowe.
 • Odnosimy się do siebie z szacunkiem, bez żadnych form agresji.
 • Nie stosujemy przemocy. Zachowujemy się tak, aby każdy czuł się bezpiecznie.
 • Stosujemy formy grzecznościowe: proszę, dziękuje, przepraszam.
 • Dbamy o mienie świetlicy.
 • Słuchamy poleceń nauczyciela.
 • Akceptujemy indywidualność drugiej osoby.
 • Bezzwłocznie informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.