Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Różnorodność gier, materiałów  i pomocy dydaktycznych pozwala zaspokajać ciekawość świata, wzbogacać posiadaną wiedzę oraz rozwijać umiejętność współdziałania w grupie. Świetlica rozwija również samodzielność wychowanków poprzez wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego.  W świetlicy szkolnej dzieci uczestniczą w zabawach zgodnych z ich potrzebami i zainteresowaniami. Biorą udział w zajęciach tematycznych: plastycznych, technicznych, muzycznych oraz czytelniczych. Z pomocą wychowawców świetlicy mają możliwość odrobienia prac domowych czy  wykonania zadanych prac. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci korzystają również z boiska szkolnego i pobliskiego terenu, gdzie propagowane są przez wychowawców aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Godziny pracy świetlicy szkolnej - 6:30 – 17:00

Nauczyciele świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

 • Agnieszka Gregorowicz-Wiechowska
 • Karolina Bejda
 • Elżbieta Brykowska
 • Beata Wybrańska-Koszek
 • Barbara Olczak
 • Anna Kromer
 • Urszula Witczak
 • Sławomir Ruciński

Regulamin zachowania w świetlicy szkolnej

 • Bawimy się w spokoju, nie hałasujemy.
 • Tornistry odkładamy na półkę lub miejsce wyznaczone przez nauczyciela.
 • Dbamy o ład i porządek - gry i zabawki odkładamy na miejsce.
 • Pomieszczenia świetlicy nie opuszczamy samodzielnie. Każdą chęć wyjścia zgłaszamy nauczycielowi.
 • Starsi uczniowie pomagają młodszym kolegom i koleżanką.
 • W czasie zajęć wszystkie urządzenia elektroniczne są wyłączone, w tym telefony komórkowe.
 • Odnosimy się do siebie z szacunkiem, bez żadnych form agresji.
 • Nie stosujemy przemocy. Zachowujemy się tak, aby każdy czuł się bezpiecznie.
 • Stosujemy formy grzecznościowe: proszę, dziękuje, przepraszam.
 • Dbamy o mienie świetlicy.
 • Słuchamy poleceń nauczyciela.
 • Akceptujemy indywidualność drugiej osoby.
 • Bezzwłocznie informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.