Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024

Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00
Składanie poprzez system wniosków kandydatów o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00
Składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • Na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologicznopedagogiczną
Składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 17.05.2023 r. do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00
Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły i szkołę z oddziałami sportowymi.**

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 18.05.2023 r. – 19.05.2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 12.07.2023 r.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 22.05.2023 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 13.07.2023 r. do godz. 15.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 14.07.2023 r. – 18.07.2023 r.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 14.06.2023 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 19.07.2023 r. do godz. 12.00
Składanie poprzez system przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz.15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 20.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 26.06.2023 r. do godz.12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 24.07.2023 r. do godz. 15.00

*Bez względu na to, czy klasy sportowe tworzone są w szkołach obwodowych, czy pozaobwodowych, nabór do nich odbywa się według tych samych zasad, co oznacza, iż kandydaci do tych klas składają tylko i wyłącznie wnioski.

**Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określą dyrektorzy poszczególnych szkół, w których organizowane są oddziały sportowe i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.