Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

13 IX 1946r.
Dzielnicowa Pracownia Geodezyjna orzeka o dokonaniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Społecznej 13.

3 IX 1956r.
Uroczyste przekazanie nowowybudowanego gmachu szkoły i inauguracja roku szkolnego 1956/1957.
Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje p. Józef Kamiński.

1959r.
Zmiana nazwy szkoły.

1966/1967r.
Edukację kończy pierwszy rocznik ośmioletniej szkoły podstawowej.

1971r.
Dyrektorem szkoły zostaje p. Elżbieta Śliwa.

1973r.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Prezydium Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 110 występują do Władz Oświatowych z prośbą o wydanie pozwolenia przyjęcia szkole imienia "PARTYZANTÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ".

III 1976r.
Władze Oświatowe wyrażają zgodę na nadanie szkole proponowanego imienia.

8 V 1976r.
Uroczystość nadania szkole imienia i przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" zostaje zakładem opiekuńczym.

4 IX 1978r.
Klasy pierwsze rozpoczynają edukację w zreformowanej X-letniej powszechnej szkole średniej.

1978r.
Zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę obejmuje p. Fryderyk Stanek.

17 II 1979r.
Koło Ligi Kobiet mieszczące się w budynku szkoły, organizuje bal dla dzieci z osiedla.

1I V 1979r.
Komitet Osiedlowy Nr 14 "Kurczaki", Rada Pedagogiczna i Komitet Opiekuńczy FOS "POLMO" organizują wycieczkę do miejsc Pamięci Narodowej.

11-24 VI 1980r.
Zorganizowanie obozu szkoleniowego w Brodnicy.

VII 1982r.
Zmiana struktury organizacyjnej szkoły. W placówce pozostają tylko uczniowie klas I-IV, dokumenty uczniów kończących klasy IV-VII przekazane zostają do SP 107 ul. Królewska 13/15. W następnych latach uczniowie kończący klasy piąte przechodzą do nowopowstałej SP 162.

IX 1984r.
Kolejny raz zmienia się dyrektor szkoły, zostaje nim p. Stanisława Fastyn.

9 V 1985r.
Uroczyste obchody święta szkoły uświetniło spotkanie z pisarzem i byłym partyzantem w stopniu kaprala podchorążego Edwardem Szusterem.

1985/1986r.
Rozpoczyna działalność Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne "Brzuchatki".

7 V 1986r.
Uroczystości z okazji 30-lecia istnienia szkoły i 10-lecia nadania imienia. Odnowienie ślubowania. Otwarcie Izby Pamięci Narodowej przez ppor. rezerwy Józefa Kulczyńskiego.

1991r.
Odejście na emeryturę p. dyrektor St. Fastyn i przekazanie obowiązków dyrektora p. Elżbiecie Kułas. Szkoła ponownie otrzymuje status szkoły ośmioklasowej.

VI 1995r.
Po kilkuletniej przerwie mury szkoły opuszczają ponownie uczniowie klas ósmych.

9 XII 1997r.
Pożar drugiego piętra. Do maja zajęcia prowadzone były na dwóch kondygnacjach.

4 V 1998r.
Ukończenie prac remontowych po pożarze.

19 VI 1998r.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznaje szkole Dyplom Przyjaciela Dziecka.

1999r.
Wprowadzenie w życie Reformy Oświaty doprowadza do powołania gimnazjów. SP 110 pozostaje nadal szkołą podstawową.

18 VI 1999r.
Rada Pedagogiczna na której pożegnano odchodzącą na emeryturę panią bibliotekarkę Bożenę Śmiechowską i grono nauczycieli przechodzących do innych szkół.

25 VI 1999r.
Po raz pierwszy obok klas ósmych szkołę opuszczają uczniowie zreformowanej sześcioletniej szkoły podstawowej.

13 X 1999r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej p. dyrektor E. Kułas otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi.

II 2001r.
Propozycja likwidacji szkoły i wstrzymanie naboru do klas pierwszych. Odejście od zamiaru likwidacji placówki w wyniku interwencji Rodziców i Rady Pedagogicznej.

7 V 2001r.
Uroczyste obchody 45-lecia istnienia szkoły i 25-lecia nadania imienia.