Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

13 IX 1946r.
Dzielnicowa Pracownia Geodezyjna orzeka o dokonaniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Społecznej 13.

3 IX 1956r.
Uroczyste przekazanie nowowybudowanego gmachu szkoły i inauguracja roku szkolnego 1956/1957.
Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje p. Józef Kamiński.

1959r.
Zmiana nazwy szkoły.

1966/1967r.
Edukację kończy pierwszy rocznik ośmioletniej szkoły podstawowej.

1971r.
Dyrektorem szkoły zostaje p. Elżbieta Śliwa.

1973r.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Prezydium Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 110 występują do Władz Oświatowych z prośbą o wydanie pozwolenia przyjęcia szkole imienia "PARTYZANTÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ".

III 1976r.
Władze Oświatowe wyrażają zgodę na nadanie szkole proponowanego imienia.

8 V 1976r.
Uroczystość nadania szkole imienia i przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" zostaje zakładem opiekuńczym.

4 IX 1978r.
Klasy pierwsze rozpoczynają edukację w zreformowanej X-letniej powszechnej szkole średniej.

1978r.
Zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę obejmuje p. Fryderyk Stanek.

17 II 1979r.
Koło Ligi Kobiet mieszczące się w budynku szkoły, organizuje bal dla dzieci z osiedla.

1I V 1979r.
Komitet Osiedlowy Nr 14 "Kurczaki", Rada Pedagogiczna i Komitet Opiekuńczy FOS "POLMO" organizują wycieczkę do miejsc Pamięci Narodowej.

11-24 VI 1980r.
Zorganizowanie obozu szkoleniowego w Brodnicy.

VII 1982r.
Zmiana struktury organizacyjnej szkoły. W placówce pozostają tylko uczniowie klas I-IV, dokumenty uczniów kończących klasy IV-VII przekazane zostają do SP 107 ul. Królewska 13/15. W następnych latach uczniowie kończący klasy piąte przechodzą do nowopowstałej SP 162.

IX 1984r.
Kolejny raz zmienia się dyrektor szkoły, zostaje nim p. Stanisława Fastyn.

9 V 1985r.
Uroczyste obchody święta szkoły uświetniło spotkanie z pisarzem i byłym partyzantem w stopniu kaprala podchorążego Edwardem Szusterem.

1985/1986r.
Rozpoczyna działalność Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne "Brzuchatki".

7 V 1986r.
Uroczystości z okazji 30-lecia istnienia szkoły i 10-lecia nadania imienia. Odnowienie ślubowania. Otwarcie Izby Pamięci Narodowej przez ppor. rezerwy Józefa Kulczyńskiego.

1991r.
Odejście na emeryturę p. dyrektor St. Fastyn i przekazanie obowiązków dyrektora p. Elżbiecie Kułas. Szkoła ponownie otrzymuje status szkoły ośmioklasowej.

VI 1995r.
Po kilkuletniej przerwie mury szkoły opuszczają ponownie uczniowie klas ósmych.

9 XII 1997r.
Pożar drugiego piętra. Do maja zajęcia prowadzone były na dwóch kondygnacjach.

4 V 1998r.
Ukończenie prac remontowych po pożarze.

19 VI 1998r.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznaje szkole Dyplom Przyjaciela Dziecka.

1999r.
Wprowadzenie w życie Reformy Oświaty doprowadza do powołania gimnazjów. SP 110 pozostaje nadal szkołą podstawową.

18 VI 1999r.
Rada Pedagogiczna na której pożegnano odchodzącą na emeryturę panią bibliotekarkę Bożenę Śmiechowską i grono nauczycieli przechodzących do innych szkół.

25 VI 1999r.
Po raz pierwszy obok klas ósmych szkołę opuszczają uczniowie zreformowanej sześcioletniej szkoły podstawowej.

13 X 1999r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej p. dyrektor E. Kułas otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi.

II 2001r.
Propozycja likwidacji szkoły i wstrzymanie naboru do klas pierwszych. Odejście od zamiaru likwidacji placówki w wyniku interwencji Rodziców i Rady Pedagogicznej.

7 V 2001r.
Uroczyste obchody 45-lecia istnienia szkoły i 25-lecia nadania imienia.