Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa Nr 110 imienia Partyzantów Ziemi Łódzkiej znajduje się w Łodzi przy ulicy Zamkniętej 3, kod pocztowy 93-323, telefon: 42 646-31-40, e-mail: kontakt@sp110.elodz.edu.pl.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Dyrektor Szkoły kontroluje czy uczeń spełniania obowiązek szkolny przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi dokumentację spełniania obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny oznacza, iż dzieci w wieku od 7 roku życia do 18 lat, mają obowiązek nauki w szkole.

Obwód szkoły - to teren, z którego dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczają do szkoły.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Sekretariat szkoły

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 -15.45.

Nasza placówka oferuje:

 1. bezpieczeństwo poprzez rozbudowany system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
 2. opiekę świetlicy szkolnej od 6:30 do 17:00,
 3. możliwość zjedzenia obiadu w szkole,
 4. kameralną i serdeczną atmosferę,
 5. wysoką jakość edukacji, opieki i wychowania,
 6. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6,
 7. opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 8. opiekę pielęgniarki szkolnej,
 9. atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 10. zajęcia specjalistyczne,
 11. stały dostęp rodziców do informacji o dziecku poprzez dziennik elektroniczny,
 12. wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, obozy szkolne.

Posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Загальна інформація

Школа Подставова № 110 імені Партизанів Землі Лодзької знаходиться в Лодзі по вулиці Замкнєнтей 3, код поштовий 93-323, телефон: 42 646-31-40, електронна пошта: kontakt@sp110.elodz.edu.pl

Школа реалізує цілі та завдання, визначені Законом про систему освіти, надаючи можливість учням отримати знання та навички, необхідні для отримання свідоцтва про закінчення навчання та продовження на наступному етапі навчання.

Директор школи перевіряє виконання учнем шкільного обов'язку дітьми, які знаходяться у шкільному окрузі, та веде облік виконання шкільного обов'язку.

Обов'язкове шкільне навчання означає, що діти віком від 7 до 18 років повинні відвідувати школу.

Шкільний округ - це територія, на якій діти охоплюються обов’язком відвідування середньої школи.

Адміністрацією школи є:

 1. Директор школи
 2. Педагогічна рада
 3. Учнівська рада
 4. Батьківська рада.

Секретаріат школи:

Секретаріат школи приймає заяви, запити та листи від абітурієнтів з понеділка по п’ятницю в годинах: 7.45 – 15.45

Наш заклад пропонує:

 1. Безпеку через розгалужену систему внутрішнього та зовнішнього моніторингу;
 2. Опіка над дітьми в шкільній світлиці від 6.30 до 17.00;
 3. Можливість пообідати в школі;
 4. Дружня атмосфера;
 5. Висока якість освіти, догляду та виховання;
 6. Психологічно-педагогічна підтримка в співпраці з Психологічно-педагогічною клінікою № 6;
 7. Догляд шкільного педагога та психолога;
 8. Догляд шкільної медсестри;
 9. Приваблива пропозиція позакласних заходів;
 10. Спеціалізовані заняття;
 11. Постійний доступ батьків до інформації про дитину через електронний журнал;
 12. Поїздки на екскурсії, зелені школи, шкільні табори.

Володіємо сертифікатом школи сприяння здоров’я.