Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zebrania i konsultacje

 Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
 • 14.09.2021r. – klasy IV – VIII ( zebrania)
 • 15.09.2021r. – klasy I – III ( zebrania)
 • 25.10.2021r. – klasy IV – VIII ( konsultacje)
 • 26.10.2021r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 13.12.2021r. – klasy IV – VIII ( konsultacje)
 • 14.12.2021r. – klasy I – III ( konsultacje)
 • 1.02.2022r. – klasy IV – VIII ( zebrania)
 • 2.02.2022r. – klasy I – III ( zebrania)
 • 25.04.2022r. – klasy I – III ( konsultacje)
 • 26.04.2022r. – klasy IV – VIII ( konsultacje)
 • 14.06.2022r. – klasy I – III ( zebrania)
 • 06.2022r. – klasy IV – VIII ( zebrania)
 • Do 20.12.2021r. informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną / zachowania – naganną.
 • Do 14.01.2022r informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach.
 • Do 9.05. 2022 r. informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną / zachowania – naganną.
 • Do 27.05.2022r. informacja do rodziców i uczniów o proponowanych rocznych ocenach.
 • Do 10.06.2022r.- wystawienie ocen końcoworocznych.

TERMINY SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW

16.09.2021r.- zebranie informacyjno-organizacyjne

2.02.2022r. – zebranie podsumowujące pracę w  śródroczu

15.06.2022r.- zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne