Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 • 13.09.2022r. – klasy IV –VIII ( zebrania)
 • 14.09.2022r. – klasy I –III ( zebrania)
 • 24.10.2022r. - klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 25.10.2022r. - klasy I –III ( konsultacje)
 • 12.12.2022r. – klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 13.12.2022r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 01.02.2023r.– klasy IV –VIII ( zebrania)
 • 02.02.2023r.– klasy I –III ( zebrania)
 • 17.04.04.2023r. - klasy I –III ( konsultacje)
 • 18.04.2023r. - klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • Do 22.12.2022r-.informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną/ zachowania- naganną.
 • Do 02.01.2023r- informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach.
 • Do 12.05. 2023 r.- informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną/zachowania- naganną.  
 • Do 26.05.2023r -informacja do rodziców i uczniów o proponowanych rocznych ocenach.
 • Do 7.06.2023r- wystawienie ocen końcoworocznych.

Święta

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 • Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Kalendarz ustalony przez MEIN

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r.
 • Wakacje letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017r.

po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2021/2022
o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2022r
 • 2 maja 2023r
 • 4 maja 2023r
 • 5 maja 2023r
 • 9 czerwca 2023r
 • 23,24,25 maja 2023r- egzamin klas ósmych
  -Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z 5 ust. 1. Zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r..
  w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
  .

Jednoczesne dyrektor informuje rodziców, że w wyżej wymienionych dniach wolnych
w szkole będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice złożą stosowną deklarację pisemną o potrzebie zapewnienia takiej opieki ich dzieciom.

 

Календар школи в 2022/2023 шкільному році

Графік шкільних зборів у 2022/2023 навчальному році

 • 13.09.2022р. – класи IV-VIII (збори)
 • 14.09.2022р. – класи I-III (збори)
 • 24.10.2022р. – класи IV-VIII (консультації)
 • 25.10.2022р.- класи I-III (консультації)
 • 12.12.2022р. – класи IV-VIII (консультації)
 • 13.12.2022р. – класи I-III (консультації)
 • 01.02.2023р. – класи IV-VIII (збори)
 • 02.02.2023р. – класи I-III (збори)
 • 17.04.2023р. – класи I-III (консультації)
 • 18.04.2023р. – класи IV-VIII (консультації)
 • До 22.12.2022р - інформація для батьків та учнів про загрозу тимчасової поганої успішності/поведінки – догана.
 • До 02.01.2023р - інформація для батьків та учнів про запропоновані середньорічні оцінки.
 • До 12.05.2023р – інформація для батьків про зазгрозу річних незадовільних оцінок/поведінки -догана
 • До 26.05.2023р. – інформація для батьків та учнів про запропоновані річні оцінки.
 • До 7.06.2023р – виставлення оцінок за підсумками року.

Святкові дні:

 • Всіх Святих – 1 листопада 2022р.;
 • Народне свято Незалежності – 11 листопада 2022р.;
 • Різдво – 25-26 грудня 2022р.;
 • Новий Рік – 1 січня 2023р.;
 • Трьох Королів – 6 січня 2023р.;
 • Великдень – 9 квітня 2023р.;
 • Великодній понеділок – 10 квітня 2023р.;
 • День праці – 1 травня 2023р.;
 • Свято Конституції третього травня – 3 травня 2023р.;
 • Боже тіло – 8 червня 2023р.

Календар, встановлений MEIN

 • Святкова зимова перерва: 23-31 грудня 2022р.
 • Зимові канікули: 16-29 січня 2023р.
 • Святкова весняна перерва: 6-11 квітня 2023р.
 • Закінчення дидактично-виховних занять: 23 червня 2023р.
 • Літні канікули: 24червня – 31 серпня 2023р.

Додаткові дні вільні від занять дидактичних

Після консультації педагогічної ради, батьківської ради і учнівської ради, директор Школи Подставової №110 установив календар навчального 2022/2023 року про наступні вільні 8 днів від дидактичних занять:

 • 31 жовтня 2022р.
 • 2 травня 2023р.
 • 4 травня 2023р.
 • 5 травня 2023р.
 • 9 червня 2023р.
 • 23, 24, 25 червня 2023р – екзамен восьмих класів – встановив директор Центральної Екзаменаційної Комісії.

Одночасно директор інформує батьків, що у вище зазначених днях в школі буде надаватися догляд за учнями, батьки котрих складуть письмову декларацію, що потрібен такий догляд для їх дітей.