Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 • 13.09.2022r. – klasy IV –VIII ( zebrania)
 • 14.09.2022r. – klasy I –III ( zebrania)
 • 24.10.2022r. - klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 25.10.2022r. - klasy I –III ( konsultacje)
 • 12.12.2022r. – klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 13.12.2022r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 01.02.2023r.– klasy IV –VIII ( zebrania)
 • 02.02.2023r.– klasy I –III ( zebrania)
 • 17.04.04.2023r. - klasy I –III ( konsultacje)
 • 18.04.2023r. - klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • Do 22.12.2022r-.informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną/ zachowania- naganną.
 • Do 02.01.2023r- informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach.
 • Do 12.05. 2023 r.- informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną/zachowania- naganną.  
 • Do 26.05.2023r -informacja do rodziców i uczniów o proponowanych rocznych ocenach.
 • Do 7.06.2023r- wystawienie ocen końcoworocznych.

Święta

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 • Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Kalendarz ustalony przez MEIN

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r.
 • Wakacje letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017r.

po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2021/2022
o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2022r
 • 2 maja 2023r
 • 4 maja 2023r
 • 5 maja 2023r
 • 9 czerwca 2023r
 • 23,24,25 maja 2023r- egzamin klas ósmych
  -Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z 5 ust. 1. Zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r..
  w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
  .

Jednoczesne dyrektor informuje rodziców, że w wyżej wymienionych dniach wolnych
w szkole będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice złożą stosowną deklarację pisemną o potrzebie zapewnienia takiej opieki ich dzieciom.

 

Календар школи в 2022/2023 шкільному році

Графік шкільних зборів у 2022/2023 навчальному році

 • 13.09.2022р. – класи IV-VIII (збори)
 • 14.09.2022р. – класи I-III (збори)
 • 24.10.2022р. – класи IV-VIII (консультації)
 • 25.10.2022р.- класи I-III (консультації)
 • 12.12.2022р. – класи IV-VIII (консультації)
 • 13.12.2022р. – класи I-III (консультації)
 • 01.02.2023р. – класи IV-VIII (збори)
 • 02.02.2023р. – класи I-III (збори)
 • 17.04.2023р. – класи I-III (консультації)
 • 18.04.2023р. – класи IV-VIII (консультації)
 • До 22.12.2022р - інформація для батьків та учнів про загрозу тимчасової поганої успішності/поведінки – догана.
 • До 02.01.2023р - інформація для батьків та учнів про запропоновані середньорічні оцінки.
 • До 12.05.2023р – інформація для батьків про зазгрозу річних незадовільних оцінок/поведінки -догана
 • До 26.05.2023р. – інформація для батьків та учнів про запропоновані річні оцінки.
 • До 7.06.2023р – виставлення оцінок за підсумками року.

Святкові дні:

 • Всіх Святих – 1 листопада 2022р.;
 • Народне свято Незалежності – 11 листопада 2022р.;
 • Різдво – 25-26 грудня 2022р.;
 • Новий Рік – 1 січня 2023р.;
 • Трьох Королів – 6 січня 2023р.;
 • Великдень – 9 квітня 2023р.;
 • Великодній понеділок – 10 квітня 2023р.;
 • День праці – 1 травня 2023р.;
 • Свято Конституції третього травня – 3 травня 2023р.;
 • Боже тіло – 8 червня 2023р.

Календар, встановлений MEIN

 • Святкова зимова перерва: 23-31 грудня 2022р.
 • Зимові канікули: 16-29 січня 2023р.
 • Святкова весняна перерва: 6-11 квітня 2023р.
 • Закінчення дидактично-виховних занять: 23 червня 2023р.
 • Літні канікули: 24червня – 31 серпня 2023р.

Додаткові дні вільні від занять дидактичних

Після консультації педагогічної ради, батьківської ради і учнівської ради, директор Школи Подставової №110 установив календар навчального 2022/2023 року про наступні вільні 8 днів від дидактичних занять:

 • 31 жовтня 2022р.
 • 2 травня 2023р.
 • 4 травня 2023р.
 • 5 травня 2023р.
 • 9 червня 2023р.
 • 23, 24, 25 червня 2023р – екзамен восьмих класів – встановив директор Центральної Екзаменаційної Комісії.

Одночасно директор інформує батьків, що у вище зазначених днях в школі буде надаватися догляд за учнями, батьки котрих складуть письмову декларацію, що потрібен такий догляд для їх дітей.