Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szukasz pomocy?

Ważne adresy i telefony:

 • 116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa codziennie – 7 dni

  w tygodniu,  24 godziny na dobę

  Celem pomocy dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy, Prezydent Miasta Łodzi powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem wspomnianego Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego.

  Dane kontaktowe do przewodniczącej Zespołu: tel.: 42 207 14 62

  adres e-mail: zi@mops.lodz.pl

  W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi powołano stanowiska ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do których także możesz zgłosić się o pomoc w godzinach działania urzędu:

  • I Wydział Pracy Środowiskowej ul. Kutrzeby 16 – tel. 42 207 14 57 adres e-mail: zi1@mops.lodz.pl
  • II Wydział Pracy Środowiskowej ul. Grota-Roweckiego 30 – tel. 42 677 15 53 wew. 20, adres mail: zi2@mops.lodz.pl
  • III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5 – tel. 42 684 44 81 wew. 30 lub 35 adres e-mail: zi3@mops.lodz.pl

  Pozostałe pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

  • Miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 800 112 800 (bezpłatna i anonimowa linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni
   w tygodniu);
  • Telefon Zaufania - 19 288 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 20:00 - 08:00; w soboty, niedziele i święta - całodobowo);
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia – tel. (22) 668 70 00 oraz 116 123 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
  • Fundacja Feminoteka - Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet doświadczających przemocy(w tym kobiet transseksualnych) – tel. 888 88 33 88 (telefon czynny
   od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19);
  • Centrum Praw Kobiet – tel. 800 107 777 (telefon interwencyjny czynny całą dobę; po połączeniu należy wybrać 1 i potem 3);
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole

  – tel. 800 100 100 (linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 – 15);

  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
  • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” – tel. 800 120 148 – (bezpłatna linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
  • Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża – tel. (22) 230 22 07 (liniadostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20);
  • Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” – https://twojparasol.com/.

  Instytucje i organizacje, do których można się zwrócić o pomoc:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a – pomaga w sprawach: socjalnych, bytowych i prawnych, może też udzielić wsparcia psychologa i pedagoga.
  2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Niciarniana 41 – bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach pomocy udzielanej przez telefon (tel. 42 630 11 02) są świadczone następujące rodzaje usług:
  • przekazywanie informacji oraz elementów edukacji;
  • wsparcie;
  • obniżenie napięcia, lęku i innych przykrych stanów emocjonalnych;
  • krótkie interwencje kryzysowe.

  Głównym celem interwencji jest przywrócenie człowiekowi zdolności do skutecznego zmagania się z problemami, a jeśli to niezbędne - wskazanie, gdzie może uzyskać dalszą pomoc psychologiczną. Pomoc udzielana przez telefon nie służy natomiast systematycznej psychoterapii czy też do celów diagnostycznych.

  Dla osób doświadczających głębokiego kryzysu istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu z terapeutami Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

  1. Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Kilińskiego 36 – placówka powstaje obecnie w kamienicy poddawanej rewitalizacji. Będzie funkcjonowała na zlecenie Miasta Łodzi i pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i będzie dostępna dla mieszkańców od 2024 r.
  2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
   Franciszkańska 85

  —placówka całodobowa, dysponująca miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód); oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną.

  1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152 – można tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
  2. Komisariaty Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi:
  • I KMP, ul. Sienkiewicza 28/30;
  • II KMP, ul. Ciesielska 27;
  • III KMP, ul. Armii Krajowej 33;
  • IV KMP, ul. Kopernika 29/31;
  • V KMP, ul. Organizacji WiN 60;
  • VI KMP, ul. Wysoka 45;
  • VII KMP, ul. 3 Maja 43;
  • VIII KMP, ul. Wólczańska 250.

  Podczas wizyty w komisariacie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.

  1. Sąd:
  • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, VII I VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich al. Kościuszki 107/109
  • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, V Wydział Rodzinny i Nieletnich,
   Kopcińskiego 56.

  W sądach można złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych wobec dzieci.

  1. Miejska Komisja Problemów Alkoholowych w Łodzi
  • Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście, Łódź-Widzew- ul. Zachodnia 47, pokój 113,
   I piętro
  • Łódź-Polesie, Łódź-Górna- ul. Krzemieniecka 2b, pokój 114, I piętro

  Jeżeli przemocy towarzyszy picie alkoholu , można zwróci się do Komisji z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.