Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2023/2024 o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2023r.
  • 29 kwietnia 2024r.
  • 30 kwietnia 2024r.
  • 2 maja 2024r.
  • 31 maja 2024r.
  • 14,15,16 maja 2024r. egzamin klas ósmych - Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z § 5 ust.1. Zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w dniach, o których mowa w § 5 ust.1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo opiekuńcze.

Jednoczesne dyrektor informuje rodziców, że w wyżej wymienionych dniach wolnych w szkole będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice złożą stosowną deklarację pisemną o potrzebie zapewnienia takiej opieki ich dzieciom.

Sławomir Ruciński

Dyrektor SP110