Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zmiany w organizacji roku szkolnego

W związku z podpisaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję o ważnych zmianach w planie pracy szkoły.

Do 15.12.2020r. - informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną/ zachowania- naganną, przekazanie przez nauczycieli zakresu materiału do zaliczenia, wyznaczenie terminów.

Konsultacje dla Rodziców - nauczyciele wysyłają informacje do Rodziców o możliwości konsultacji lub sami są inicjatorami wyznaczenia konsultacji
14.12.2020r. -klasy IV -VIII ( konsultacje)
15.12.2020r.-klasy I -III ( konsultacje)
Do 21.12.2020r  - informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach.

Do 22.01.br do godziny 12.00 - nauczyciele wystawiają oceny śródroczne z przedmiotów a wychowawcy oceniają zachowanie uczniów.

Zmiana terminu klasyfikacji uczniów:
25.01.2021r. - Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna śródroczna (poniedziałek) o godz.17.00 posiedzenie RP, zatwierdzenie klasyfikacji, podsumowanie śródrocza.
Zmiana harmonogramu zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
Nowe terminy zebrań z rodzicami- podsumowanie śródrocza:
26.01.2021r.-klasy IV -VIII
27.01.2021r.-klasy I -III
Termin przerwy świątecznej: od 23.12.br do 03.01.2021r.
Nowy termin ferii zimowych: od 04.01.2021. do 17.01.2021r.