Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zmiany w organizacji roku szkolnego

W związku z podpisaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję o ważnych zmianach w planie pracy szkoły.

Do 15.12.2020r. - informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną/ zachowania- naganną, przekazanie przez nauczycieli zakresu materiału do zaliczenia, wyznaczenie terminów.

Konsultacje dla Rodziców - nauczyciele wysyłają informacje do Rodziców o możliwości konsultacji lub sami są inicjatorami wyznaczenia konsultacji
14.12.2020r. -klasy IV -VIII ( konsultacje)
15.12.2020r.-klasy I -III ( konsultacje)
Do 21.12.2020r  - informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach.

Do 22.01.br do godziny 12.00 - nauczyciele wystawiają oceny śródroczne z przedmiotów a wychowawcy oceniają zachowanie uczniów.

Zmiana terminu klasyfikacji uczniów:
25.01.2021r. - Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna śródroczna (poniedziałek) o godz.17.00 posiedzenie RP, zatwierdzenie klasyfikacji, podsumowanie śródrocza.
Zmiana harmonogramu zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
Nowe terminy zebrań z rodzicami- podsumowanie śródrocza:
26.01.2021r.-klasy IV -VIII
27.01.2021r.-klasy I -III
Termin przerwy świątecznej: od 23.12.br do 03.01.2021r.
Nowy termin ferii zimowych: od 04.01.2021. do 17.01.2021r.