Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2022/2023
Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 05.2022 r. – 03.06.2022 r. do godz. 15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
  • 06.2022 r. – 11.07.2022 r. do godz. 15.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 06.2022 r. – 08.06.2022 r.
 • Termin w postęowaniu uzupełniającym
 • 07.2022 r. – 15.07.2022 r.

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 06.2022 r. do godz. 12.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
  • 07.2022 r. do godz. 12.00
Składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz.15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • 07.2022 r. – 20.07.2022 r. do godz. 15.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.
1)    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 06.2022 r. do godz.12.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • 07.2022 r. do godz. 15.00

Logowanie do systemu elektronicznego odbywa się pod linkiem: lodz.elemento.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Łodzi.