Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs super świetlik

Całoroczny konkurs świetlicowy – „Wzorowy świetlik”

W konkursie na „Wzorowego świetlika” biorą udział wszystkie dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej. Konkurs trwa od września do czerwca bieżącego roku szkolnego.

Cele konkursu:

  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się na świetlicy
  • wdrażanie do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych
  • mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych.

Wzorowy świetlik

  • bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych: zajęciach żywego słowa, zajęciach ruchowych, plastyczno – technicznych oraz grach i zabawach
  • chętnie odrabia zadaną pracę domową
  • zawsze po sobie sprząta, dba o porządek wokół siebie
  • pomaga w sprzątaniu świetlicy
  • kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu
  • zawsze używa zwrotów grzecznościowych
  • szanuje gry, zabawki oraz sprzęt sportowy
  • chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach
  • nie bije i nie obraża innych
  • nie kłamie
  • nie używa wulgarnych słów
  • nie biega po świetlicy i nie hałasuje
  • reaguje na prośby i polecenia wychowawców
  • wychodzi ze świetlicy tylko po uzgodnieniu z wychowawcą

Podstawą do uzyskania tytułu Wzorowego świetlika miesiąca jest największa ilość otrzymanych przez dziecko stempelków z hasłem Super Extra.

 • Stempelek „Super extra”– wysoka kultura osobista, przestrzeganie regulaminy świetlicy, stosowanie form grzecznościowych, bardzo dobre relacje z rówieśnikami, dbałość o estetykę, ład i porządek wokół siebie, szacunek do swojej i cudzej własności i przede wszystkim zaangażowanie i aktywność w zajęciach i pracach podczas zajęć świetlicowych.
 • Stempelek „tak sobie”– ostrzeżenie!! – gdy pojawi się zachowanie niepokojące np. niewłaściwy stosunek do wychowawców i kolegów, zachowanie utrudniające wychowawcy prowadzenie zajęć a rówieśnikom pracę i zabawę, bierny udział w zajęciach lub niska aktywność.
 • Stempelek „słabo”– zachowanie agresywne, lekceważący stosunek do kolegów i wychowawców, stosowanie brzydkiego słownictwa, stosowanie przemocy wobec kolegów, wychodzenie z Sali bez pozwolenia, niszczenie sprzętu i wyposażenia świetlicy, inicjowanie i uczestniczenie w konfliktach.

Dzieci, które uzyskają największą ilość tytułów „Świetlik miesiąca” – wraz z końcem roku szkolnego otrzymają nagrodę roku.

Koordynatorzy konkursu:

 • Anna Reszka-Lesiak
 • Milena Wilczyńska