Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs super świetlik

Całoroczny konkurs świetlicowy – „Wzorowy świetlik”

W konkursie na „Wzorowego świetlika” biorą udział wszystkie dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej. Konkurs trwa od września do czerwca bieżącego roku szkolnego.

Cele konkursu:

  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się na świetlicy
  • wdrażanie do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych
  • mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych.

Wzorowy świetlik

  • bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych: zajęciach żywego słowa, zajęciach ruchowych, plastyczno – technicznych oraz grach i zabawach
  • chętnie odrabia zadaną pracę domową
  • zawsze po sobie sprząta, dba o porządek wokół siebie
  • pomaga w sprzątaniu świetlicy
  • kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu
  • zawsze używa zwrotów grzecznościowych
  • szanuje gry, zabawki oraz sprzęt sportowy
  • chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach
  • nie bije i nie obraża innych
  • nie kłamie
  • nie używa wulgarnych słów
  • nie biega po świetlicy i nie hałasuje
  • reaguje na prośby i polecenia wychowawców
  • wychodzi ze świetlicy tylko po uzgodnieniu z wychowawcą

Podstawą do uzyskania tytułu Wzorowego świetlika miesiąca jest największa ilość otrzymanych przez dziecko stempelków z hasłem Super Extra.

 • Stempelek „Super extra”– wysoka kultura osobista, przestrzeganie regulaminy świetlicy, stosowanie form grzecznościowych, bardzo dobre relacje z rówieśnikami, dbałość o estetykę, ład i porządek wokół siebie, szacunek do swojej i cudzej własności i przede wszystkim zaangażowanie i aktywność w zajęciach i pracach podczas zajęć świetlicowych.
 • Stempelek „tak sobie”– ostrzeżenie!! – gdy pojawi się zachowanie niepokojące np. niewłaściwy stosunek do wychowawców i kolegów, zachowanie utrudniające wychowawcy prowadzenie zajęć a rówieśnikom pracę i zabawę, bierny udział w zajęciach lub niska aktywność.
 • Stempelek „słabo”– zachowanie agresywne, lekceważący stosunek do kolegów i wychowawców, stosowanie brzydkiego słownictwa, stosowanie przemocy wobec kolegów, wychodzenie z Sali bez pozwolenia, niszczenie sprzętu i wyposażenia świetlicy, inicjowanie i uczestniczenie w konfliktach.

Dzieci, które uzyskają największą ilość tytułów „Świetlik miesiąca” – wraz z końcem roku szkolnego otrzymają nagrodę roku.

Koordynatorzy konkursu:

 • Anna Reszka-Lesiak
 • Milena Wilczyńska