SP 110

Panorama SP 110
SP 110
SP 110
- Bezpłatne zajęcia lekcyjne
Język angielski od klasy I
Informatykę od klasy II
Zajęcia wyrównawcze
Gimnastykę korekcyjną
- Zajęcia świetlicowe
od 7.00 - 17.00

- Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
Szkolny Klub Sportowy
Szkolny Klub Europejski
Koła informatyczne
Koła plastyczne
Zajęcia chóru
Koło teatralne
Koło matematyczne
Klub przyrodnika
Koło redakcyjne gazetki "Brzdąc"
Koło biblijne
Koło literacko - historyczne
- Organizacje szkolne: TPD, PCK, SKO, LOP oraz Samorządy Uczniowskie klas I-III i IV-VI
- Szkoła oraganizuje
Spotkania w Młodzieżowej Akademii Filmowej
Lekcje w Planetarium
Koncerty
Spektakle teatralne
Spotkania i prelekcje o różnorodnej tematyce
Wycieczki
Zielone szkoły
BRAK ANONIMOWOŚCI
I ŻYCZLIWA, RODZINNA ATMOSFERA JEST GWARANTEM TEGO, ŻE PAŃSTWA DZIECKO BĘDZIE U NAS BEZPIECZNE !!!
SP 110

SP 110
SP 110
SP 110
SP 110
Interklasa
SP 110
Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi w katalogu Gwiazdor

Składamy serdeczne życzenia
SP 110  
(P. Makowski, W. Tamecki kl.VIIb rok szkolny 1998/1999)

SP 110
SP 110

SP 110

Już blisko 12 lat minęło jak po raz pierwszy można było przeczytać o Nas na łamach niniejszej strony. Cały ten czas staraliśmy się umieszczać informacje dotyczące Naszej Placówki i Naszych Uczniów. Udawało się to lepiej lub gorzej. Objętość naszej witryny stale rośnie. Można zasięgnąć informacji również z lat ubiegłych.
Swoje uwagi i propozycje prosimy kierować na adres e-mail: spnr110@gazeta.pl lub osobiście do sekretariatu naszej szkoły. Z góry dziękujemy i oczekujemy współpracy wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie informujemy, że osobą koordynującą działania na rzecz rozwoju naszej strony i jej zawartości merytorycznej jest pani Urszula Witczak.

SP 110


SP 110
     SP 110

21 września 2016

Zajęcia w Bibliotece Rejonowej przy ul. Natalii

16 września 2016

Upamiętnienie 77 rocznicy września 1939 r. - napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę

14 września 2016

Wycieczka uczniów klas VIa oraz VIb do pasieki w Lipce

11 września 2016

Piknik w Gimnazjum nr 43

1 września 2016

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

18 sierpnia 2016

Wykaz podręczników stosowanych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 110
Wykaz podręczników stosowanych ...

SP 110
SP 110
SP 110
SP 110
SP 110
SP 110

SP 110
2004-2016 © SP110
SP 110
SP 110

1 godz.

8.00

-

8.45

2 godz.

8.55

-

9.40

3 godz.

9.50

-

10.35

4 godz.

10.45

-

11.30

5 godz.

11.50

-

12.35

6 godz.

12.55

-

13.40

7 godz.

14.00

-

14.45

8 godz.

14.55

-

15.40

9 godz.

15.50

-

16.35

10 godz.

16.45

-

17.30