Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa Nr 110 imienia Partyzantów Ziemi Łódzkiej znajduje się w Łodzi przy ulicy Zamkniętej 3, kod pocztowy 93-323, telefon: 42 646-31-40, e-mail: kontakt@sp110.elodz.edu.pl.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Dyrektor Szkoły kontroluje czy uczeń spełniania obowiązek szkolny przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi dokumentację spełniania obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny oznacza, iż dzieci w wieku od 7 roku życia do 18 lat, mają obowiązek nauki w szkole.

Obwód szkoły - to teren, z którego dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczają do szkoły podstawowej.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Sprawy dotyczące uczniów prowadzone przez szkołę

 1. Obowiązek szkolny:
  • zapisy do szkoły/zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
  • ewidencja uczniów
  • arkusze ocen i dzienniki
 2. Sprawy administracyjne:
  • zezwolenia i zwolnienia/indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  • zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły
  • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie duplikatów,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
  • skierowania do Poradni,
 4. Archiwum:
  • arkusze ocen
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 -15.45.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Nasza placówka oferuje:

 1. bezpieczeństwo poprzez rozbudowany system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
 2. opiekę świetlicy szkolnej od 6:30 do 17:00,
 3. możliwość zjedzenia obiadu w szkole,
 4. kameralną i serdeczną atmosferę,
 5. wysoką jakość edukacji, opieki i wychowania,
 6. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6,
 7. opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 8. opiekę pielęgniarki szkolnej,
 9. atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 10. zajęcia specjalistyczne,
 11. stały dostęp rodziców do informacji o dziecku poprzez dziennik elektroniczny,
 12. wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły i obozy szkolne.

Co robimy - informacja w polskim języku migowym (PJM)