Rada Osiedla "Chojny"
Pan DARIUSZ GĘBAROWSKI
- Dyrektor Zakładu ASCO JOUTOMATIC Sp. z.o.o.
Pani Beata Lisiak
Ks. Stanisław Łągwa - Proboszcz Parafii
Zmartwychwstania Pańskiego
Pan Jacek Łuczyński - Właściciel sklepiku szkolnego
Pan Jarosław Łukowicz - Prezes Liceum "Cosinus"


Strona główna