Przedstawiane były plakaty informacyjne, prezentacja multimedialna na temat Austrii, przygotowana przez ucznia kl. IVA - Antoniego Hasiurę.
/Dla potrzeb strony internetowej powyższa prezentacja została zmodyfikowana we flashu/