Dn. 20 grudnia 2011 r. w Kaplicy Szpitala Bonifratrów odbył się koncert piosenki zimowej
i przedświątecznej w wykonaniu dzieci ze świetlicy szkolnej.

Program koncertu obejmował popularne piosenki o tematyce zimowej i przedświątecznej.
Na koniec występów dzieci wręczyły Dyrekcji Szpitala i pacjentom samodzielnie wykonane kartki świąteczne oraz złożyły życzenia.
Występ dzieci wywołał wiele wzruszeń i sprawił wszystkim wiele radości.