Łączymy się w wielkim smutku z rodzinami ofiar…
Dnia 16.04.2010r. o godz. 9.00 uczniowie oraz nauczyciele Szkoły wzięli udział w apelu poświęconym tragicznym wydarzeniom z dnia 10.04.2010r.
Dnia 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku zginęli w katastrofie lotniczej Prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska. W katastrofie zginęli także przedstawiciele delegacji oficjalnej: ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP Krystyna Bochenek, szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław Stasiak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Wypych, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w MSZ Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w MON Stanisław Komorowski, podsekretarz stanu MKiDN Tomasz Merta, szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor, sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciej Płażyński, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Mariusz Kazana, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski, rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, prezes NBP Sławomir Skrzypek, prezes IPN Janusz Kurtyka, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski. Zginęli także przedstawiciele Parlamentu RP, osoby towarzyszące, przedstawiciele Kościołów i wyznań religijnych, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, przedstawiciele sił zbrojnych.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI