Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny.
Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli.
Bardzo się stara, aby sprostać nowym obowiązkom.
Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na ucznia ma podkreślić jak ważne
dla naszej szkoły jest to, że stali się oni jej częścią.
Dlatego w naszej szkole wielką wagę przywiązuje się do przygotowania tej uroczystości,
w której uczniowie odniosą sukces i będą się dobrze bawić.
POWODZENIA !!!!!!!!!