Podczas wycieczki do Łódzkiego Ogrodu Botanicznego uczniowie klasy Ia i Ib w ramach zajęć pt. "Wiosna w przyrodzie" prowadzonych przez przewodników poznawali rośliny i zwierzęta w naturalnym środowisku, uczyli się chronić przyrodę i właściwie zachowywać w kontakcie z nią.
"Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz z innych tego typu źródeł. Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą"*.

*Fragment z "Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych".